Viespro tuottaa laadukkaita rakentamisen asiantuntijapalveluita rakennusalan ammattilaisten, yritysten,

taloyhtiöiden ja kuluttaja-asiakkaiden käyttöön. Palveluita tuotetaan laatu edellä ja omistajan suusta

kuullaankin usein lausahdus ”no eikö se oo sama tehä kerralla kunnolla?”.

Nimensä mukaisesti toimipaikka sijaitsee Ylivieskassa ja toimialue käsittää pääasiassa lähipaikkakunnat

noin 100 kilometrin säteellä Ylivieskasta.

 

Rakenteita rikkovia menetelmiä, joilla selvitetään mm. rakenteen

pinnoitettavuutta, kosteustilannetta ja -jakaumaa, sekä mahdollisen

rakennekosteuden lähdettä.

 

Mittaukset tehdään noudattaen ohjekorttia RT 14- 10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus.

Rakennekosteusmittaukset

Kosteusvahingon sattuessa vahingon laajuus tulee aina selvittää, jotta kosteuden 

aiheuttamat vauriot voidaan korjata oikein ja tulevaisuuden 

sisäilmaongelmat voidaan estää. 

Tutkimukset ja raportit

tehdään puolueettomasti ja perusteellisesti.

Kosteusvahinkartoitukset

Ennen toimenpiteitä saneeraus- ja purkukohteisiin tulee lain mukaan tehdä asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Kartoituksessa selvitetään asbestia- ja haitta-aineita

sisältävät materiaalit ja rakenteet, niiden sijainti ja määrä. Kartoitus-

raportilla voidaan pyytää tarjouksia tarvittavista purkutoimen-piteistä.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset

Tutkimuksilla selvitetään

rakenteiden kuntoa, toimivuutta, jäljellä olevaa käyttöikää sekä tarvittavia

toimenpiteitä.

Rakenne- ja kosteustekniset

tutkimukset sekä rakennusosien kuntoarviot

Asuntokaupan

kosteuskartoituksessa huoneiston märkätilat ja vesipisteiden ympäristöt

tutkitaan pintakosteudentunnistimella

rakenteita rikkomattomin menetelmin, sekä arvioidaan rakenteiden kuntoa ja

käyttöikää. Kirjallisessa raportissa esitetään havainnot ja jatkotoimenpide-

ehdotukset.

Asuntokaupan kosteuskartoitukset

Vastaanottotarkastuksissa selvitetään esim. kerrostalon yleisissä tiloissa olevat

epäkohdat, jotka on korjattava ennen rakennuksen luovuttamista tilaajalle.

Takuutarkastuksissa selvitetään 1- ja 2-

vuotistakuuseen kuuluvat korjattavat asiat ja rakennusten normaalista

käytöstä johtuvat asiat.

Rakennusten vastaanotto- ja takuutarkastukset

Jos et löytänyt tarvitsemaasi asiantuntijapalvelua, kysy toki lisää.